Lazaro Francisco Official Website


PANGUNAHING NOBELISTA SA PANITIKAN PILIPINO, DALUBHASA SA WIKA AT MAKABAYAN.


Si Lazaro Francisco ay kinikilalang isa sa ilng matipunong haligi ng panitikang Pilipino. Isinilang sa Bataan noong Pebrero 22, 1898 ngunit dumayo at namalagi sa Nueba Esiha, nagsulat siya ng nobela mula 1925 hangang 1962. Bukod sa pambihirang kakayahan sa wika, ang nangingibabaw na katangian ng kanyang pagkamanunulat ay ang pakikisangkot sa kapakanan at mithiin ng bansa. Mababakas ang kataimtiman ng kanyang pgmamahal sa bayan sa lahat ng nobelang isinilang at pinagyaman ng kanyang panitik.


Kinilala si Francisco na Ama ng Kapatiran ng mga Alagad ng Wikang Pilipino (KAWIKA) na kanyang itinatag noong 1958. Kabilang sa maraming karangalang iginawad sa kanya ang "Patnubay ng Kalinangan" ng Maynila, "Dangal ng Lahi" ng Lungsod Quezon at ang "Repubic Cultural Heritage Award" sa panitikan na ipinagkaloob sa kanya ng pamahalaan nuong 1970. Noong 1979, siya ay ginawaran ng parangal na "Tanglaw ng Lahi" ng pamantasan ng Ateneo de Manila dahil "sa paguukol niya ng kanyang buhay at kakayahan upang makamit ang Pilipinismo at pagka-Pilipino".


Si Lazaro Franciso ay namayapa noong Hulyo 17, 1980 sa Lunsod ng Kabanatuan.


Naproklama siyang isang National Artist ng bansa noong Hulyo 31, 2009
Novels